ES | GA | EN
Accións de orientación 2017-18
O Plan de Acción Titorial deste Mestrado da comezo cando se inicia a preinscrición na titulación. Nun primeiro momento ten como destinatarios os que se preinscriban ou queiran preinscribirse e unha vez iniciado o curso limítase ao alumnado matriculado. Os seus obxectivos son ofrecer información, formación e orientación personalizada a nivel académico, socio-profesional e administrativo, así como orientar o alumnado na súa vida académica ao longo do curso. As accións programadas para o presente curso académico son as seguintes (para máis información picar nos títulos)

 
2 de outubro: Xornada de acollida e visita ás instalacións da Facultade

2 de octubro: Lección inaugural

Primeira semana de clases: Semana de orientación académica 1er. cuadrimestre

Novembro: Reunión de orientación para o Traballo de fin de mestrado

Novembro: Curso de Formación en fontes de información 

Novembro: Introdución e análise básico de datos en follas de cálculo

Decembro: Reunión de orientación para o Traballo de fin de mestrado

Primeira semana do 2do. cuadrimestre: Semana de orientación académica 2do. cuadrimestre

Finais de xaneiro: Reunión de avaliación do primeiro cuadrimestre

Febreiro: Reunión de orientación para o Traballo de fin de mestrado

Data a determinar: Seminario de iniciación á investigación

Data a determinar: Curso de introducción ao SPSS

Finais de maio:  Reunión de avaliación do segundo cuadrimestre

Finais de maio: Reunión de orientación para o Traballo de fin de máster

Xuño: - Seminario sobre elaboración de currículos e preparación de entrevistas

Xullo: Xornada de despedida

Facultade de CC da Educación

Departamento de Psicoloxía

Coordinadora: Alicia Risso Migues

Información

Correo-e: master.psicologia@udc.es

Teléfono: (+34) 88 101 1790
                (excepto agosto)

Ubicación

Campus de Elviña s/n
15071 A Coruña - España

N: 43° 20' 03'' - O: 08° 24' 56''

Coñecer a cidade

   
inicio  |  administración  |  intranet  |  contacto   Diseño